Adfors

ADFORS GLASGRID

Karakteristike i pogodnosti.

Adfors GlasGrid

SANACIJE VELIKIH POVRŠINA

SANACIJE VELIKIH POVRŠINA

Ojačavanje asfaltnih površina protiv pukotina.
Samolepljiva mreža – ugradnja na novu ili postojeću podlogu.
Kompozitna mreža – ugradnja na struganu podlogu.

Prednosti:

 • Laka i brza ugradnja bez upotrebe eksera
 • Obeležene ivice za lakše preklapanje
 • Ne oštećuje se tokom ugradnje i sabijanja asfalta
 • Dozvoljen saobraćaj preko ugrađene mreže
ADFORS GLASGRID

LOKALNE SANACIJE

LOKALNE SANACIJE

Lokalna sanacija asfaltnih površina na kritičnim područjima udarnih rupa, spojeva/dilatacija, odvodnih sistema i oko šahtova.

Prednosti:

 • Brza sanacija = Ugradi i asfaltiraj
 • Nema posebne pripreme površine pre ugradnje
 • Brza i laka ručna ugradnja zahvaljujući samolepljivom   bitumenskom sloju
 • Ušteda radne snage i vremena usled ne postojanja potrebe za prskanjem emulzije
 • Zaštita od prodiranja kiše i vode zbog hidroizolacione funkcije
 • Dostupno u rolnama kao i u specifičnim oblicima za sanacije oko šahtova i hidranata
Adfors Glasgrid

SPECIJALNE SANACIJE

SPECIJALNE SANACIJE

Proizvod za sve tipove površina prekrivenih livenim asfaltom.

Prednosti:

 • Sprečava razlivanje asfalta u procesu očvršćivanja
 • Sprečava nastajanje mikro pukotina u livenom asfaltu
 • Smanjuje pojavljivanje kolotraga
 • Lako rukovanje
 • Lako sečenje i obrada