Prismo Joint

PRISMO THORMAJOINT

PRIMEĆUJE SE SAMO KADA NIJE PRISUTAN

Dilatacija
Dilatacija
Dilatacija

Dilatacione spojnice

Milioni ljudi koriste Thormajoint svakoga dana a da to i ne primete. Koji bolji kompliment se može tražiti?

Originalna asfaltna dilataciona spojnica Thormajoint je tiha, komforna i izdržljiva.

Sa više od milion dužnih metara ugrađenih u preko 50 zemalja širom sveta u uslovima od arktičkih do tropskih, Prismo Thormajoint je projektovan za ugradnju na raznim površinama – uključujući tu ivice i tvrde rubove.

PROBLEM

Dilatacione spojnice na mostovima su predmet prodora vode i soli, a takođe i mehaničkih oštećenja koja, ukoliko se ne saniraju, dovode u opasnost konstrukciju i ležišta. Ozbiljna oštećenja se mogu brzo javiti. Mnogi sistemi dilatacionih spojnica su se pokazali neefikasnim i skupim za održavanje. Takođe konvencionalni asfaltni spojevi su neelastični i krti na niskim temperaturama, i čine spojeve podložnim pucanju i raslojavanju.

REŠENJE

Jednostavno Prismo Thormajoint. Od svog uvođenja u upotrebu još sedamdesetih godina Thormajoint je mnogo puta kopiran ali nikad nije dostignut. Specijalna kombinacija elastičnog modifikovanog veziva BJ Super EX i pažljivo izabranog eruptivnog kamena omogućuju snagu i elastičnost koja može da kompenzuje horizontalna kretanja do ±40 mm. Sa dugogodišnjim iskustvom ne postoji ni jedna druga dilataciona spojnica koja može da nadmaši Thormajoint po efikasnosti, ekonomičnosti i pouzdanosti.

Prismo Thormajoint treba da bude prvi izbor za konstruktore mostova kada vrše izbor sistema koji može podneti kretanja do ±40 mm. Thormajoint je brz za ugradnju, čime se ostvaruje ušteda u vremenu i novcu, a njegova univerzalnost omogućava da se problem na samoj lokaciji brzo i efikasno reši.