Mreže Adfors GlasGrid

Adfors GlasGrid

Armaturna mreža za asfalt

Adfors GlasGrid armaturna mreža

SISTEM ZA OJAČAVANJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

Adfors GlasGrid proizvodi nekoliko vrsta armaturnih mreža koje služe za ojačavanje kolovoznih konstrukcija između slojeva asfalt-betona. Ugradnjom GlasGrid armaturne mreže za asfalt usporava se pojava površinskih pukotina na kolovozu. Više od 30 godina iskustva i uspešne ugradnje širom sveta dokazuju da ADFORS GlasGrid armaturna mreža za asflat smanjuje do 3 puta nastanak pukotina na površini novog asfalta, koje su prouzrokovane termalnim i statičkim promenama.

PROBLEM

Nastanak pukotina, prslina i rupa u asfaltu je česta pojava na putevima. Postoje razni faktori koji utiču na to, između ostalog termalne i statičke promene. Pri pojavi pukotine u gornjem sloju asfalta dolazi do prodora vode u kolovoz koja širi pukotinu u dubinu. To dovodi do slabljenja površinskog sloja asfalta i do sloma kolovozne konstrukcije i time do pojave udarnih rupa.

REŠENJE

Ugradnjom mreže produžava se životni vek kolovoza tri puta. Dobija se bolja vodonepropusnost i drenaža puta, do 25% se smanjuje dubina kolotraga koja nastaje eksploatacijom puta, a za 50% se smanjuju budući investicioni troškovi. Brza i efikasna ugradnja podrazumeva ugradnju na putevima, autoputevima, aerodromima, parkinzima, mostovima i kod tramvajskih šina. Armaturna mreža GlasGrid čini puteve bezbednijim i sigurnijim.

Adfors GlasGrid armaturna mreža

Ojačavanje svih kolovoznih konstrukcija radi sprečavanja reflekotvanja pukotina u gornji sloj asfalta uz armaturnu mrežu Adfors GlasGrid.