Tepih dilatacija – vodonepropusna elastična dilatacija,
sastoji se od čelične konstrukcije prekrivene vulkaniziranom gumom.

 

Nova tehnologija ugradnje tepih dilatacije

Da bi izbegli problem kod ugradnje tepih dilatacija – krutu vezu izmedu asfalta i tepiha, rešenje je da se koristi elasticni material, koji može ostvariti dobru vezu sa asfaltom i tepih dilatacijom, bez obzira na temperaturne razlike. Nova tehnologija je da se na tom spoju koristi trajno-elasticna vodonepropusna BJ masa sa profilisanim agregatom, koju koristimo kod ugradnje asfaltne dilatacije tip Thormajoint. Širina spoja izmedu asfalta i tepiha iznosila bi ~ 5-10cm, što smatramo da je dovoljno da se dovede u idealnu niveletu asfalt i tepih dilatacija. Ovim sistemom znatno bi se umanjili dinamicki udari, a samim tim i horizontalne sile na šrafove i tepih koji brzo propadaju i ugrožavaju konstrukciju i bezbednost saobracaja.

 

 
1
web designer