Tehnologija ugradnje

 

1. Isecanje asfalta

2. Vađenje asfalta

3. Peskiranje i otprašivenje

4. Priprema - Otprašivanje i zagrevanje agregata vulkanskog porekla

5. Masa za dilataciju - BJ 200

 

6. Pripreme mase u odgovarajućoj koherici

7. Postavljanje limova

 

8. Nanošenje agregata

 

9. Zalivanje agregata

 

10 . Nanošenje završne faze - kompaktiranje

11. Zalivanje završnog sloja

 

12. Gotova dilatacija u ekspolataciji

 

<<< nazad

 
1
web designer