ABL

REFERENCE - Adfors GlasGrid

- ADFORS GlasGrid CG100L mreža postavljenja na frezovanu podlogu preko prslina

 

 

 

 

 

 

 

- ADFORS GlasGrid CG100L mreža postavljenja na frezovanu podlogu i na betonske površine

 

 

 

 

 

 

 

 

- ADFORS GlasGrid PG100 mreža postavljenja u dve zone na betonsku površinu i na ravnajući sloj

 

 

 

 

 

 

 

 

- ADFORS GlasGrid PG100 mreža postavljenja na ravnajući sloj

 

 

 

 

 

 

 

- ADFORS GlasGrid GG100 mreža postavljenja na ravnajući sloj preko celog objekta

 

 

 

 

 

 

 

- ADFORS GlasGrid PG100 mreža

- ADFORS GlasGrid CG100L mreža

Primer nove reference

Primer nove nove reference

Primer nove nove nove reference