Problemi kod postojećih tepih dilatacija

Problemi kod ugradnje tepih dilatacija nastaju iz razloga što se na spoju izmedu tepiha i asfalta koristi materijal koji nije elastican vec krut, pa kod dinamickih udara (od tockova) nastaju pukotine ili lomovi, što se vidi iz priloženog. Spojevi izmedu krutog materijala (grede), asfalta i same dilatacije ne mogu se ostvariti dobro, pa kod temperaturnih razlika i to uglavnom na niskim temperaturama javlja se žljeb izmedu navedenih elemenata u koji prodire voda, so, rizla idr. što kod pomenutih dinamickih udara ubrzava propadanje dilatacije i konstrukcije i ugrožava bezbednost saobracaja.

Za rešenje problema, javite se na vreme!

Rešenje

Sanacija o štecene betonske grede podrazumeva potpuno uklanjanje betona i isecanje armature, peskarenje površine betona i asfalta, zagrevanje istih i premazivanje BJ masom. Tako pripremljen prostor ispunjava se sa BJ masom i eruptivnim agregatom po tehnologiji ugradnje Thormajoint dilatacije. Ovim nacinom ostvaruje se dobra veza izmedu asfalta i tepiha, sprecava prodor vode u dilataciju i ublažavaju dinamicki udari i samim tim štiti se tepih i šrafovi i povecava se bezbednost saobracaja.
<<< nazad
1
web designer