ABL

PRISMO THORMAJOINT - Tehnologija ugradnje

Isecanje i vađenje asfalta

Priprema dilatacionog otvora

Ugrađivanje čeličnih limova

Nanošenje agregata

Zalivanje agregata

Zalivanje završnog sloja

Dilatacija u eksploataciji