Karakteristike i pogodnosti

 

Ojačavanje asfaltnih površina protiv pukotin | Samolepljiva mreža - ugradnja na novu ili postojeću podlogu | Kompozitna mreža - ugradnja na struganu podlogu

Prednosti:
Laka i brza ugradnja bez upotrebe eksera
Obeležene ivice za lakše preklapanje
Ne oštecuje se tokom ugradnje i sabijanja asfalta
Dozvoljen saobracaj preko ugradene mreže (dobavljaci, kamioni, finišeri)
Odlicno povezivanje sa slojevima asfalta

Lokalna sanacija asfaltnih površina na kriticnim podrucjima udarnih rupa, spojeva/dilatacija, odvodnih sistema i oko šahotva

Prednosti:
Brza sanacija = Ugradi i asfaltiraj
Nema posebne pripreme površine pre ugradnje
Brza i laka rucna ugradnja zahvaljujuci samolepljivom bitumenskom sloju
Ušteda radne snage i vremena usled ne postojanja potrebe za prskanjem emulzije
Zaštita od prodiranja kiše i vode zbog hidroizolacione funkcije
Dostupno u rolanma kao i u specijalnim oblicima za sanacije oko šahotva i hidranata

Proizvod za sve tipove površina prekrivenih livenim asfaltom

Prednosti:
Sprecava razlivanje livenog asfalta u procesu ocvršcivanja
Sprecava nastajanje mikro pukotina u livenom asfaltu
Smanjuje pojavljivanje kolotraga
Lako rukovanje
Lako secenje i obrada

 

Upotrebom Adfors GlasGrid armaturnih mreža za asfalt dobijate 3 puta duži životni vek kolovoza, 50% smanjenja buducih investicionih troškova, 25% smanjenje dubine kolotraga, 10% bolju vodonepropusnost i drenažu puta, brzu i efikasnu ugradnju, smanjenje gužvi u saobracaju, i što je najbitnije sigurnije puteve.

<<< nazad

 
1
web designer