Asfaltna dilatacija - tip Thormajoint

Milioni ljudi koriste asfaltnu dilataciju tip Thormajoint svakog dana a da to i ne primete – koji bolji kompliment se može tražiti? Originalna asfaltna dilataciona spojnica je tiha, konforna i izdržljiva.

Sa preko 1 milion dužnih metara instaliranih u preko 50 zemalja u svetu u uslovima od arktičkih do tropskih, Thormajoint je projektovan za ugradnju na raznim površinama – uključujući tu ivice i tvrde rubove.

I sa obučenim osobljem koje pokriva celu našu globalnu mrežu možete biti sigurni da je kvalitet ugradnje na nivou proizvoda.

Problem: Dilatacione spojnice mosta su predmet prodora vode i soli ili mehaničkih oštećenja koja, ukoliko se ne saniraju, dovode u opasnost konstrukciju i ležišta. Ozbiljna oštećenja se mogu brzo javiti. Mnogi sistemi dilatacionih spojnica su se pokazali neefikasnim i skupim za održavanje. Konvencionalni asfaltni spojevi su neelasticni i krti na niskim temperaturama i čine spojeve podložnim pucanju i raslojavanju.
Problem
Posledica
Rešenje

Rešenje: Jednostavano. Thormajoint. Od uvođenja u upotrebu sedamdesetih godina mnogo puta je kopiran ali nikad dostignut. Specijalna kombinacija elastičnog modifikovanog veziva BJ200 i pažljivo izabranog kamena veličine BJ omogućuju snagu i elastičnost koja može da kompenzuje horizontalna kretanja do +/- 40 mm. Prismo je razvio nekoliko vrsta veziva za sve klimatske uslove. Baziran na više od 20 godina iskustva ne postoji ni jedna druga dilataciona spojnica koja može da nadmaši asfaltnu dilataciju tip Thormajoint po efikasnosti.

Thormajoint je tip asfaltne dilatacije koji se projektuje na licu mesta, što znači da je dovoljno od strane projektanata da samo naglase da je predviđena ugradnja ovog tipa dilatacije.

- Karakteristike i pogodnosti

- Tehnologija ugradnje

1
web designer