Deprecated: Hook elementor/widgets/widgets_registered is deprecated since version 3.5.0! Use elementor/widgets/register instead. in /home/abl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5758

Deprecated: Function Elementor\Widgets_Manager::register_widget_type is deprecated since version 3.5.0! Use register instead. in /home/abl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383

ABL

ADFORS GLASGRID

Karakteristike i pogodnosti

1

SANACIJE VELIKIH POVRŠINA

Ojačavanje asfaltnih površina protiv pukotina.
Samolepljiva mreža – ugradnja na novu ili postojeću podlogu.
Kompozitna mreža – ugradnja na struganu podlogu.

Prednosti:

– Laka i brza ugradnja bez upotrebe eksera
– Obeležene ivice za lakše preklapanje
– Ne oštećuje se tokom ugradnje i sabijanja asfalta
– Dozvoljen saobraćaj preko ugrađene mreže
   (dobavljači, kamioni, finišeri)
– Odlično povezivanje sa slojevima asfalta

2

LOKALNE SANACIJE

Lokalna sanacija asfaltnih površina na kritičnim područjima udarnih rupa,
spojeva/dilatacija, odvodnih sistema i oko šahtova.

 

Prednosti:

– Brza sanacija = Ugradi i asfaltiraj

– Nema posebne pripreme površine pre ugradnje
– Brza i laka ručna ugradnja zahvaljujući samolepljivom
   bitumenskom sloju
– Ušteda radne snage i vremena usled ne postojanja
   potrebe za prskanjem emulzije
– Zaštita od prodiranja kiše i vode zbog hidroizolacione funkcije
– Dostupno u rolnama kao i u specifičnim oblicima za sanacije
   oko šahtova i hidranata

3

SPECIJALNE SANACIJE

Proizvod za sve tipove površina prekrivenih livenim asfaltom.


Prednosti:

– Sprečava razlivanje asfalta u procesu očvršćivanja
– Sprečava nastajanje mikro pukotina u livenom asfaltu
– Smanjuje pojavljivanje kolotraga
– Lako rukovanje
– Lako sečenje i obrada