ABL System” d.o.o. Beograd je specijalizovano preduzeće za ugradnju dilatacija na mostovima.

Vršimo ugradnju:

– asfaltnih dilatacija tip Thormajoint,
proizvođača Prismo iz Engleske

– tepih dilatacija,
prizvođača Tecaplas iz Španije

 
1
web designer